Enøk -tips om energisparing til boliger

ENØK handler om å redusere eneribruken. I tillegg til at tiltak innen ENØK er bra for miljøet, er det penger å spare på reduserte strømpriser.

ENØK for boliger

Oslo Elektriske AS bistår med informasjon rundt ENØK. Vi gir informasjon om hvordan du sparer energi i din bolig. Vi hjelper deg også med hvilke regler som gjelder hvis du ønsker tilskudd gjennom Enova sine tilskuddsordninger for husholdninger.

Mest vanlige tiltak innen ENØK

 Det mest vanlige tiltaket innen ENØK, er å montere nattsenkning på varmeovner, styring av lysforbruket gjennom bevegelsesdetektorer eller bytte til nye lamper med mer effektive lyskilder.