Styrets ansvar

Oslo Elektriske AS har i mange år bistått styremedlemer hos næringslivskunder, borettslag og sameier med informasjon om krav til internkontroll i virksomheten, og da spesifikt hvilke krav som gjelder "eiers ansvar" for drift og vedlikehold av elektriske installasjoner.
Aksjeselskaper, borettslag og sameier er organisert slik at styremedlemene har det daglige ansvaret for at "eieren" har et funksjonelt elektrisk anlegg som ikke utgjør en fare for liv og eiendom.