EL-kontroll -brannforebyggende, fra Oslo Elektriske AS

En EL-kontroll er en helsesjekk av det elektriske anlegget i en bolig, eller i et næringslokale, som f.eks. kontorlokaler, borettslag eller sameier etc. Målet med en EL-kontroll er å undersøke om den elektriske installasjonen og det elektriske utstyret er sikkert å bruke, og at det ikke skal være fare for brann i installasjonen.
Videre vil en EL-kontroll avdekke feil og mangler som utgjør en fare for personer og dyr.

Kontakt Oslo Elektriske for mer informasjon om brannforbyggende EL-kontroll.

El kontroll for private eneboliger og leiligheter i Oslo

Oslo Elektriske AS har i mange år utført el-kontroller utarbeidet av vår bransjeorganisasjon NELFO i private eneboliger og leiligheter i Oslo. Dette kostet ca. kr. 2.500,- inkl. mva., litt avhengig av beliggenhet.

Oslo Elektriske AS sine montører er alle også godkjente el-kontrollør iht. NEK 405 2-2, dvs. brannforebyggende el-kontrollør sertifisert av Det Norske Veritas og dermed godkjent av flere forsikringsselskaper.

El-kontrollene utføres på standardiserte skjemaer som følger sjekklistene i NEK 405-2.